30 Urania

Asteroiden nr 30 Urania är ca 100 km i diameter. och ytan är ljus (S-typ). Perihelavståndet är 2,07 a.e, aphelavståndet 2,67 a.e. , och omloppstiden runt solen 3,64 år.

På grund av dåligt väder kunde jag inte få två bilder nära varandra vid perihelieoppositionen den 26/11 2022, och man ser här en lång retrograd rörelse under 3 1/2 vecka. Den 17/11 var avståndet från jorden 1,12 a.e., från solen 2,09 a.e. och magnituden ca 10,0.