51 Nemausa

Asteroiden nr 51 Nemausa är stor (150 km) men med mörk kolhaltig yta. Omloppstiden runt solen är 3,64 år, perihelavståndet 2,21 a.e. och aphelavståndet 2,52 a.e.

 

Jag observerade Nemausa första gången nästan precis vid en gynnsam perihelieopposition (24/4-22), och den retrograda rörelsen (åt höger) är påtaglig. Den befann sig ca 2,23 a.e. från solen, 1,24 a.e. från jorden, och magnituden var ca 10,3.