6 Hebe

Ytterligare en ensiffrig asteroid är nr 6 Hebe, upptäckt 1847. Den är inte heller särskilt stor (185 km), men har en ganska excentrisk bana och kan i perihelium komma bara 0,92 a.e. från jorden. Omloppstiden runt solen är 3,78 år, och grovt sett kan man räkna med en cykel av 14 oppositioner på 19 år.

Hebes bana lutar 15 grader mot ekliptikan, och för närvarande kan man ofta se den mot en bakgrund av galaxerna i Virgo. Oppostionen 2016 var ett sådant tillfälle, och vi ser här när Hebe passerar nära galaxen NGC 4216, en stor spiral i Virgohopen omkring 55 miljoner ljusår bort. Hebe var vid tillfället omkring 1,9 astronomiska enheter från jorden, dvs omking 16 ljusminuter..

Den 29 december 2018 var Hebe i opposition på gränsen mellan Orion och Enhörningen. Efter oppositionen rörde den sig i norra delen av Orion, i täta stjärnfält. Man får titta noga för att kolla vilken som är den rörliga Hebe.

Den 2/4 2020 hade Hebe igen en opposition i Jungfrun, och på den högra bilden kan man (svagt) se en egentligen väldig galax, 150 miljoner ljusår bort.