6 Hebe

Ytterligare en ensiffrig asteroid är nr 6 Hebe, upptäckt 1847. Den är ganska stor (185 km) med högt albedo, och kan i gynnsamma fall komma så nära som 0,92 a.e. från jorden. Hebe är därför den femte ljusaste asteroiden, efter Vesta, Ceres, Iris och Pallas. Omloppstiden runt solen är 3,78 år, och grovt sett kan man räkna med en cykel av 14 oppositioner på 19 år.

Hebes bana lutar 15 grader mot ekliptikan, och för närvarande kan man ofta se den mot en bakgrund av galaxerna i Virgo. Oppostionen 2016 var ett sådant tillfälle, och vi ser här när Hebe passerar nära galaxen NGC 4216, en stor spiral i Virgohopen omkring 55 miljoner ljusår bort. Hebe var vid tillfället omkring 1,9 astronomiska enheter från jorden, dvs omking 16 ljusminuter..

Den 29 december 2018 var Hebe i opposition på gränsen mellan Orion och Enhörningen. Efter oppositionen rörde den sig i norra delen av Orion, i täta stjärnfält. Man får titta noga för att kolla vilken som är den rörliga Hebe. Avståndet till jorden var här ca 1,42 a.e., och magnituden omkring 9,0.

Den 2/4 2020 hade Hebe igen en opposition i Jungfrun, och på den högra bilden kan man (svagt) se en egentligen väldig galax, 150 miljoner ljusår bort. Hebe var nästan i aphelium i sin bana, avståndet till jorden ca 1,99 a.e., och magnituden ca 10,1.

Oppositionen 2021 skedde redan i juli, men jag observerade inte förrän långt senare, lågt nere i Skytten. Avståndet till jorden är ca 1,41 a.e. och magnituden kring 9,1.