410 Chloris

Asteroiden nr 410 Chloris är stor(120 km) men med mörk yta. Banan är ganska excentrisk, med perihelium vid 2,07 a.e. och aphelium vid 3,38 a.e. Omloppstiden ring solen är 4,50 år, dvs oppositionerna upprepar sig med en cykel på ungefär 9 år.

Av en slump hade Chloris i mars 2023 en opposition mycket nära Ceres på himlen (och faktiskt på nästan samma avstånd från jorden och solen!). Fältet är nära Virgohopen i Berenikes hår, och några Messier-galaxer är också markerade. Avståndet från solen är 2,57 a.e från jorden 1,60 a.e., och magnituden ca 11,9.