97 Klotho

Asteroiden nr 97 Klotho är ca 80 km i diameter, och ytan spektroskopiskt av M(metall)-typ. Perihelavståndet är 1,99 a.e., aphelavståndet 3,35 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,37 år.

Jag observerade Klotho första gången nära en gynnsam opposition i Fiskarna i september 2023.  Avståndet från solen är här 2,30 a.e., från jorden 1,30 a.e., och magnituden ca 10,5.