Aktuellt 4/1 – 5/2 2023

Venus i stället för Saturnus

Kvällshimlen domineras till en början av månen och de två ljusstarka planeterna Jupiter och Mars. Vid 21-tiden syns Mars högt i söder, nära Aldebaran och Plejaderna. Jupiter är på väg ner i västsydväst, och månen rör sig successivt framåt längs ekliptikan, med fullmåne i Tvillingarna den 6/1. Den 10/1 passerar månen ovanför Regulus, den 13-14/1 syns den nära under stjärnan Porrima (gamma i Jungfrun), den 14-15/1 nära Spica och den 18/1 nära Antares, se Himlascener.

Efter den 12/1 kan vi vid 21-tiden se den fina vinterhimlen mer ostört, men senare eller på morgnarna också följa den avtagande månen. I slutet av månaden kan vi se en serie kvällspassager av rymdstationen ISS. Tidtabellen här är för Värnamo, men man hittar som vanligt detaljerade data för valfri ort på heavens-above.
dat          kl        h          dat         kl          h
21/1     19.22    17        22/1     18.35     25
23/1     17.46    21        24/1     18.33     31
23/1     19.21    22
25/1     17.45    28        26/1     18.32     32
25/1     19.20    25
27/1     17.43    32        28/1     18.30     27
29/1     17.42    30        30/1     18.29     21
31/1     17.40    25
2/2       17.38    18

Så tidigt som omkring 17.30 har man hela månaden också kunnat se planeten Saturnus lågt i sydväst. Den rör sig sakta åt vänster och finns (igen) nära gamma och delta i Stenbocken. När synbarheten nu går mot sitt slut råkar det bli så att Venus samtidigt kommer fram som Aftonstjärna, och mellan 20/1 och 25/1 kan vi se planeterna tillsammans. Den 22/1 syns Saturnus mindre än en halv grad ovanför Venus, men den är 80 gånger ljussvagare och syns knappast utan fältkikare. Den 23/1-25/1 passerar också månen förbi, vilket ger extra sevärda himlar, se Himlascener. Den 30/1 syns Mars till vänster om en 70% belyst oval måne, och månen vandrar sedan vidare mot full den 5/2, mellan Kräftan och Lejonet.

Tillägg 21/1 när komet C/2022 E3 visar sig bli intressant ljusstark:

Kometen befinner sig nära både jorden och solen och rör sig snabbt över himlen. Den ses på kvällstid mot norr, högre för varje kväll. Vädret har ju varit bedrövligt, men den 20/1 kunde jag ta en ful bild sammansatt av några kortare exponeringar. Dels står kometen lågt, dels är norr riktningen mot Värnamos ljus, så kvaliteten blev därefter.

I en hast hittar jag följande karta från BBC Science Focus, som tydligt visar hur man via Karlavagnen och Polstjärnan kan hitta kometen de närmaste kvällarna. Det är antagligen svårt att se den med blotta ögat, medan den bör vara uppenbar i en fältkikare.