M11

M11 är en av himlens stjärnrikaste öppna stjärnhopar. Den ligger mitt i vintergatsbandet i stjärnbilden Skölden (Scutum), och sticker på översiktsbilder ut som en ljus fläck nedanför Örnens stjärt (lam Aql).

Med Megrez-teleskopet (f=360mm) är hopen fortfarande väldigt kompakt

och det behövs 1000mm brännvidd för att se de enskilda stjärnorna

Avståndet till M11 är omkring 6000 ljusår