M92

Klothopen M92 är nästan lika stor och ljusstark, men klart svårare att hitta än det närbelägna paradobjektet M13, och jag har därför försummat att ta bilder av den. På vidvinkelbilder ser den bara ut som en stjärna, långt från någon lättfunnen asterism.

Ännu med 360mm brännvidd (Megrez-teleskopet) är hopen mycket kompakt

och min enda SW200-bild (med bara 60 sekunders exponering) visar fortfarande ett helt oupplöst centralparti. Hopen är i alla fall symmetrisk och vacker, med många stjärnor lite längre från centrum.

M92 ligger ungefär 27000 ljusår från solen.