M22

M22 är en spektakulär klothop som för oss ligger för lågt på himlen. Jag hade börjat upptäcka den på de bilder jag tog med Skyttens “tekanna” lågt över horisonten i sydsydväst, som den här från augusti 2019, när också Saturnus fanns i närheten.

I augusti 2020 satsade jag därför på att även ta bilder med Megrez-teleskopet. Redan med detta lilla instrument (72mm öppning, 360 mm brännvidd) ser man hopens storlek och rikedom på stjärnor, och det är bara den sydliga deklinationen (-24 grader) som gör att den är mindre berömd än M13.

M22