116 Sirona

Sirona är en klassisk asteroid, ca 70 km i diameter, med ett medelavstånd till solen av 2,77 a.e., period 4,60 år. Banans perihelium ligger vid 2,37 a.e. medan apheliet är vid 3,16 a.e., dvs ljusstyrkan vid opposition varierar en del.

Den 9/3 2021 hade Sirona en gynnsam perihelieopposition i Lejonet, och när jag tog ett par bilder var den bara 2,38 a.e. från solen och 1,39 a.e. från jorden och av magnitud ca 10,8