116 Sirona

Sirona är en klassisk asteroid, ca 70 km i diameter, med ett medelavstånd till solen av 2,77 a.e., period 4,60 år.

 

Den 9/3 2021 hade Sirona en gynnsam perihelieopposition i Lejonet, och när jag tog ett par bilder var den bara 2,38 a.e. från solen och 1,39 a.e. från jorden och av magnitud ca 10,8