Stativ

För att ta stjärnbilder krävs alltid längre exponeringar än man klarar på fri hand. Med korta brännvidder kan man ibland använda fast stativ, men man kommer mycket längre om man kan följa himlens rörelse. För en kamera fungerar den portabla iOptron-monteringen, men för teleskop med längre brännvidd behövs en ordentlig ekvatoriell montering, som den stabila HEQ5.