73 Klytia

Asteroiden nr 73 Klytia är ganska liten (45 km), men med rimligt högt albedo. Perihelavståndet är 2,55 a.e., aphelavståndet 2,78 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,35 år.

Jag observerade Klytia första gången  när den råkade passera nära stjärnan beta i Jungfrun. Avståndet från solen är 2,73 a.e., från jorden 1,85 a.e., och magnituden ca 13,3. Klytia rör sig fortfrande i retrograd led efter opposition den 24/3.