192 Nausikaa

Asteroiden 192 Nausikaa är ganska stor (ca 100 km), med stort albedo och korperiodisk bana (3,72 år, 2,40 a.e.). Banan är också ganska excentrisk, så vid en perihelopposition som 2011 när den bara var 0,87 a.e. från jorden nådde ljusstyrkan magnitud 8,3.

Oppositionen i april 2021 var tvärtom maximalt ogynnsam, med asteroiden 2,99 a.e. från solen och 2,00 a.e. från jorden, och magnitud ca 11,5.  Den befann sig också nära Spica, vid deklination -12 grader, så det var inte helt lätt att få den på bild med bara ett 85mm-objektiv.