29 Amphitrite

Amphitrite är en stor (200 km) asteroid av S-typ, dvs med relativt högt albedo. Medelavståndet till solen är 2,56 a.e. och omloppstiden 4,09 år. Banan har låg excentricitet, så vid alla oppositioner är den ljusare än magnitud 9,5.

Här ser vi den först ett bra tag efter en opposition i Lejonet den 3/3 2017. Den rör sig fortfarande “bakåt” och magnituden är ungefär 10,2.

Eftersom perioden runt solen är så nära 4 år syntes Amphitrite i opposition i Lejonet även 4 år senare, den 20/2 2021.  Här ser man bakåtrörelsen på ett dygn. Magnituden är ungefär 9,4.