Megrez film

Megrez film syftar förstås på filmning genom Megrez-teleskopet. Min lilla filmkamera (Inova PLB-C2) är avsedd för astrobruk, och med en Barlowlins förlänger man brännvidden på Megrez så att man får en upplösning på filmen som motsvara vad teleskopet kan ge. Med denna utrustning kan man filma t.ex. månen eller Jupiter, på de nätter när seeingen är för dålig för att det ska vara lönt att använda SW200-teleskopet. Finessen med filmning är att man med programmet Registax efteråt kan välja ut de bästa delbilderna och sammanföra dem till häpnadsväckande detaljerade bilder. Den stora nackdelen är att man måste observera via en dator, och att observationerna kan ge flera tiotals Gigabyte med data från bara en timmes arbete.

Venuspassagen från Åminne bruk

Bilden ovan är från Venuspassagen 6/6 2012, och visar den lilla kameran i okularhållaren och sen bara en sladd till datorn. Filmen syns i realtid på skärmen, och man kan finjustera exponeringstider och pointing.

Några slutresultat efter Registaxbearbetning är bilder av Jupiter den 14/1, solen den 12/3 och Venus den 18/5, alla från 2012.

N0566 N0795 N0923

 

Lämna ett svar