26 Proserpina

Asteroiden Proserpina är ungefär 90 km i diameter och har ett medelavstånd från solen på 2,66 a.e. med perioden 4,33 år. Banan har låg excentricitet och låg inklination, så ljusstyrkan vid opposition är ganska konstant omkring 11. Perioden på nära 13/4 år innebär att man har ungefär 9 oppositioner i en 13-årscykel, varefter de igen liknar varandra.

 

Min första observation av Proserpina kom inte förrän i mars 2021, långt efter en opposition 19/1 på gränsen mellan Kräftan och Tvillingarna. Ljusstyrkan har hunnit sjunka till omkring 12,0, och rörelsen är på väg att bromsa in.