138 Tolosa

Asteroiden nr 138 Tolosa är ganska liten (50 km) men med ljus yta (S-typ). Perihelavståndet är 2,05 a.e., aphelavståndet 2,85 a.e., och omloppsperioden kring solen 3,83 år.

Jag observerade Tolosa första gången när den råkade passera nära stjärnan Porrima, efter en opposition 4/4 2023. Avsståndet från solen är här 2,58 a.e. från jorden 1,61 a.e., och magnituden ca 12,5.