532 Herculina

Asteroiden nr 532 Herculina har en medeldiameter så stor som ca 170 km men med ganska oregelbunden form. Perihelavståndet är 2,29 a.e., aphelavståndet 3,26 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,62år. Avståndet till jorden vid oppositionerna varierar mycket, och vid periheloppositioner kan den trots sitt höga upptäcktsnummer bli ljusare än magnitud 9.

Jag observerade Herculina första gången ganska långt efter en opposition i Oxen den 2/12 2022. Avståndet från jorden är 2,23 a.e., från solen 2,80 a.e., och magnituden är ca 10,8.