111 Ate

Asteroiden nr 111 Ate är bland de större med en diameter kring 135 km. Den är dock av C-typ, med mörk yta och blir aldrig särskilt ljusstark. Perihelavståndet är 2,33 a.e. aphelavståndet 2,86 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,18 år.

Jag observerade Ate första gången i mars 2023, efter en gynnsam opposition i Lejonet den 25 februari. Avståndet från solen är ungefär 2,40 a.e, från jorden 1,48 a.e., och magnituden ca 11,7