M65+M66, Leotripletten

De två galaxerna M65 och M66 bildar tillsammans med en tredje ( NGC 3628) en fysisk grupp, den s.k. “Leotripletten”. Galaxgruppen ligger i bakre delen av Lejonet, mellan stjärnorna theta  och iota Leonis, och den syns här redan på en summa av bilder tagna med teleobjektiv(f=85mm).

Med Megrez-teleskopet (f=360mm) ser man mer

men naturligtvis är det allra bäst att använda SW200 (f=1000 mm), även om exponeringen är för kort för att visa de svaga yttre delarna av NGC 3628

Gruppen ligger ca 35 miljoner ljusår från solen