21 Lutetia

Asteroiden Lutetia är ganska stor (100 km), med en omloppsperiod på 3,80 år och ett medelavstånd till solen på 2,44 a.e. Perihelieavståndet är bara 2,04 a.e., så minsta avståndet till jorden är inte mycket över 1 a.e. Det mest spännande med Lutetia är att vi har närbilder av den, tagna av rymdsonden Rosetta på väg mot komet 67/P.

Efter en ganska ogynnsam opposition 28/1 2021 observerade jag den precis norr om stjärnhopen Praesepe i  Kräftan. Avståndet till jorden var 1,81 a.e och magnituden ungefär 11,2.