135 Hertha

Asteroiden nr 135 Hertha är en oregelbundet formad asteroid med ca 95 km medeldiameter. Den har komplexa spektra, och M(metall)-klassificeringen är ifrågasatt. Perihelavståndet är 1,92 a.e., aphelavståndet 2,93 a.e. och omloppsperioden kring solen 3,78 år.

Jag observerade Hertha första gången (med 85mm kameraobjektiv) nära en gynnsam opposition i Fiskarna ( 22/10 2023). Avståndet från solen är 2,12 a.e., från jorden 1,13 a.e., och magnituden ca 10,7.