55 Pandora

Asteroiden nr 55 Pandora är omkring 65 km i diameter, men ytan är ovanligt ljus. Perihelavståndet är 2,37 a.e., aphelavståndet 3,15 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,58 år.

Jag observerade Pandora första gången nära en mycket gynnsam perihelopposition i Fiskarna, i september 2023. Avståndet från solen är här 2,38 a.e., från jorden 1,37 a.e., och magnituden ca 10,7.