8 Flora

Småplaneten nr 8 Flora har ett perihelieavstånd på 1,86 a.e., aphelieavstånd 2,55 a.e., och omloppsperiod bara 3,27 år. För att ligga i det inre av asteroidbältet är Flora ovanligt stor (140 km i diameter), och den kan vid gynnsamma oppositioner nå magnitud 8,0. Flora uppvisar en ungefärlig cykel med 7 oppositioner på 10 år. Inklinationen är liten, dvs Flora syns alltid nära ekliptikan.

Jag har dock inte hittat några egna bilder av Flora före 2018. Den hade sen en gynnsam opposition den 2 januari 2018, när den bara var 1,03 a.e. från jorden och nådde magnitud 8,2. Sen observerade jag den inte förrän i mars, när den var lätt att hitta nära den ljusa stjärnan epsilon i Tvillingarna. I ett tätt vintergatsfält finns det många svaga stjärnor, så man får vara noga med identifieringen

Oppositionen 1/11 2020 var ännu gynnsammare, med ett närmsta avstånd från jorden på bara 0,88 a.e.. Den kom också i ett mycket glesare stjärnfält nära alfa i Valfisken, där det är mycket lättare med identifikationen ( trots dålig kvalitet på bilden från 18/10).

Nästa opposition kom nära zeta i Jungfrun den 11/4 2022. Jag observerade en vecka senare med Flora ljusare än magnitud 10, och med snabb rörelse åt höger på himlen. Avståndet från solen var 2,53 a.e., från jorden 1,55 a.e.

Utan planering kunde jag också observera nära nästa opposition 27/8-23. Avståndt från solen var 2,01 a.e., från jorden 1,01 a.e., och magnituden ca 8,6.