8 Flora

Småplaneten nr 8 Flora är för sitt låga nummer ganska liten (140 km), men har en halv storaxel på bara 2.20 a.e. Med en kort siderisk period på 3,27 år blir den synodiska perioden motsvarande längre (1,44 år), vilket ger en cykel med 7 oppositioner på 10 år. Inklinationen är liten, dvs Flora syns alltid nära ekliptikan.

Jag har inte hittat några bilder av Flora före 2018. (Den fanns iofs i princip på några bilder tagna för andra ändamål, men så ljussvag att den inte gick att se). Den hade sen en gynnsam opposition den 2 januari 2018, när den bara var 1,03 a.e. från jorden och nådde magnitud 8,2. Sen observerade jag den inte förrän i mars, när den var lätt att hitta nära den ljusa stjärnan epsilon i Tvillingarna. I ett tätt vintergatsfält finns det många svaga stjärnor, så man får vara noga med identifieringen

Oppositionen 1/11 2020 var ännu gynnsammare, med ett närmsta avstånd från jorden på bara 0,88 a.e.. Den kom också i ett mycket glesare stjärnfält nära alfa i Valfisken, där det är mycket lättare med identifikationen ( trots dålig kvalitet på bilden från 18/10).

Nästa opposition kom nära zeta i Jungfrun den 11/4 2022. Jag observerade en vecka senare med Flora ljusare än magnitud 10, och med snabb rörelse åt höger på himlen. Avståndet från solen är 2,53 a.e., från jorden 1,55 a.e.