Driven kamera

Genom att följa stjärnhimlens rörelse kan man öka exponeringstiderna och få mycket intressantare bilder, och med allt större vinst ju längre brännvidd man använder. För teleobjektiv upp till 300 mm brännvidd fungerar iOptron-monteringen för det mesta utmärkt, och eftersom den är så lätt och portabel kan man då ta en kamera med till ett ställe med fri sikt i den riktning man behöver. Man kan dock råka ut för besvärliga glapp, som kan förstöra viktiga exponeringar. Det är säkrare att montera kameran på den ‘stora’ HEQ5-monteringen, men med den stora nackdelen att man bara når delar av himlen, medan andra skyms av träd och hus.