40 Harmonia

Asteroiden nr 40 Harmonia är ganska stor (ca 110 km) och går i en kortperiodisk bana (3,42 år) runt solen. Perihelium ligger vid 2,16 a.e. och aphelium vid 2,27 a.e., dvs avståndet till jorden vid oppositionerna ändras inte så mycket.

En perihelopposition ägde rum kring 1 oktober 2021, men de två observationerna här är från övergången till direkt rörelse i november