114 Kassandra

Småplaneten nr 114 Kassandra är ungefär 100 km i diameter, men ytan är mörk (C-typ). Perihelavståndet är 2,32 a.e., aphelavståndet 3,04 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,38 år.

Jag observerade Kassandra första gången tre veckor efter en perihelopposition i Virgo 29/3 2023. Avståndet från solen är här 2,37 a.e, från jorden 1,43 a.e., och magnituden ca 11,7.