20 Massalia

Asteroiden nr 20 Massalia är stor, ca 145 km i diameter, och går i en ganska kortperiodisk bana runt solen (3,47 år). Perihelavståndet är 2,07 a.e. och aphelavståndet 2,75 a.e, men inklinationen mot ekliptikan är mycket låg (0,7 grader).

Jag observerade Massalia första gången en månad efter en gynnsam perihelopposition i Kräftan i januari 2022. Den befann sig då 2,13 a.e. från solen, 1,20 a.e. från jorden, med magnitud ca 9,3.