115 Thyra

Asteroiden 115 Thyra är bara ca 70 km i diameter, men med ganska ljus yta (S-typ). Perihelavståndet är 1,92 a.e., aphelavståndet 2,84 a.e. och omloppstiden runt solen 3,67 år.

Jag observerade Thyra när den stod högt över ekliptikan i Perseus, före en gynnsam perihelopposition i november 2022. Avståndet från solen är 1,92 a.e., från jorden 1,10 a.e. och magnituden ca 10,4.