22 Kalliope

Kalliope är en stor (160 km) asteroid med omloppsperiod kring solen 4,97 år på medelavståndet 2,91 a.e. Intressant nog är den dubbel, med en 28 km stor måne, Linus, i en bana ca 1100 km från Kalliope med 3,6 dygns omloppstid.

Jag observerade den 2018 ett par veckor efter opposition i Jungfrun, ungefär 2,14 a.e. från jorden och med magnitud 11,1. Den andra bilden är av dålig kvalitet, men Kalliope anas iaf.

Med period såpass nära 5 år kommer man att ha en serie av fyra oppositioner som sedan efter fem år ungefärligen upprepar sig. Nästa opposition i serien i juni 2019 sker på mycket låg deklination (-29 grader), ej observerbart från Sverige. Även nästa,  i september 2020, sker lågt ner i Vattumannen, och inte förrän  i december 2021 blir det mycket mer gynnsamt, högt uppe i Kusken. Sen är vi tillbaka till en opposition i Jungfrun ungefär 5 år efter den härovan, i april 2023.