79 Eurynome

Asteroiden nr 79 Eurynome är ca 70 km i diameter, och med relativt ljus yta. Omloppsperioden kring solen är 3,82 år, perihelavståndet 1,98 a.e. och aphelavståndet 2,91 a.e.

Jag observerade Eurynome första gången nära en aphelopposition, 2,86 a.e. från solen, 1,86 a.e. från jorden och med magnitud ca 11,8.