56 Melete

Asteroiden nr 56 Melete är relativt stor (110 km) men med mörk yta (C-typ). Perihelavståndet är 1,98 a.e., aphelavståndet 3,21 a.e., och omloppsperioden kring solen 4,18 år.

Jag observerade Melete första gången långt efter en aphelopposition i Vattenormen den 7/2 2023. På bilderna är avståndet från solen 3,07 a.e., från jorden 2,70 a.e., och magnituden ca 14,1.