26 september 2015

Fortsatt nedräkning mot förmörkelsen

Månen blir fullare, vädret klarare

CA4610

Jag filmar lite längs den obelysta randen, men seeingen är bedrövlig. Liksom vid gårdagens observationer räddas bilderna delvis av Registax, men kvaliteten är klart under genomsnitt. I norr har nu den stora kratern Pythagoras blivit synlig, men librationen gör den inte full rättvisa

N2652

Den låg i går dold i skugga bakom Babbage, vilken också nu syns mycket tydligare

N2651

Vid randen av “Stormarnas Ocean” syns flera stora kratrar, men det är förstås fortfarande Aristarchus som är mest iögonenfallande

N2648

Galileis oväntat lilla krater förklaras av att namnet egentligen var tänkt för det “fiskliknande” ljusa området till vänster om Reiner, som eftersom det inte var en krater sedan valdes bort

N2647

Rännan vid Sirsalis går fortfarande att se, liksom paret Billy/Hansteen

N2645

Idag är också “platåkratern” Wargentin helt belyst, och man ser att den är fylld till randen med lava

N2641

I söder är Moretus nu ganska otydlig, men precis på randen i trakten av kratern Cabeus syns en tydlig ljus “bergstopp” som vid observationerna var mycket iögonenfallande

N2643

Lämna ett svar