17 september 2013

Mycket drivande dismoln, plus starkt månsken, ingen chans att observera stjärnor. Däremot trevligt att trots dålig seeing filma genom ‘stora’ teleskopet (SW200). Månen var nästan full, men längs vänstra randen ser man ändå en del detaljer.

Librationen är sådan att man i norr inte ser fram till polen

N1520

vilket man i gengäld (nästan) gör i söder, vid kratrarna Amundsen och Scott.

N1521

Från norr till söder kan vi bl.a. se den stora Regnbågsviken

N1518

sedan ett av månens mest kända landmärken, Aristarchus och Schröters dal.

N1530

Fler kratrar i Stormarnas Hav

N1528

samt till sist den intressanta ‘platåkratern’ Wargentin (uppkallad efter en på 1700-talet världskänd svensk astronom).

N1523

Lämna ett svar