19 april 2020

Fortsatta experiment

Hyfsat klart med Venus högt på himlen, bara att fortsätta Megrez-filmandet trodde jag. Men när jag återvände till iCapture-programmet (för att jag där kunde få ett litet ROI) förstod jag tydligen fortfarande inte hur jag skulle göra, utan bara höftade till ett rektangulärt fönster med musen. Nu visar det sig att avi-filerna ‘trodde’ att fönstret var kvadratiskt, dvs filmerna visar en mycket deformerad Venus, och är inte ens läsbara med AutoStakkert. Registax kan behandla filmerna, men slutresultatet är hoptryckta bilder som bara hjälpligt kan räddas genom att åter ‘dras ut’ i bildbehandlingsprogrammet:

Det var mer moln som drog förbi än jag hade räknat med, och seeingen var usel, så även med korrekt ROI-fönster hade det nog inte blivit så mycket bättre. Jag använde genomgående 0,4 ms exponeringstid, med lite för stort gain på bilden ovan. Sen blev det för svagt exponerat på nästa bild

Nästa serie borde varit den bästa, med nästan 2000 korrekt exponerade bilder, men resultatet är fortfarande knappt godkänt.

Två ytterligare serier var mer eller mindre molnstörda, med ungefär samma slutresultat

Snopet nog har jag alltså efter tre försöksdagar fortfarande inte lyckats göra optimala Venusbilder med Megrez+Skyris-kameran, men det är förstås en bra lärprocess att göra många misstag i början…

 

Lämna ett svar