16 april 2020

Ny filmkamera igång, men inte mer…

Precis innan jag med kort varsel fick besked om höftoperation hade jag köpt en begagnad astrofilmkamera, och inte förrän nu en månad senare kan jag börja prova den. Jag visste att den inte fungerade med min gamla programvara, men jag anade inte att det medföljande programmet ( iCap) skulle vara så bristfälligt. Jag klarar ännu inte att ställa upp min stora kikare (SW200), men det lilla Megrez-teleskopet är lätthanterligt, och jag kunde (via solen) leta upp Venus på daghimlen. Sen var det knöligt att hitta kontroller för exponering och filnamn (där jag lyckades skriva över en redan gjord inspelning av solen), men  i slutänden fick jag i alla fall två användbara filmer som jag kunde reducera med Registax. Eftersom jag aldrig kom igång med Barlow är brännvidden bara 430mm, och med tanke på detta är slutresultatet helt OK. Vi ser en Venus som nu tydligt börjar närma sig solen “på insidan av jordbanan” och därför blir en smalare och smalare skära. (Kameran ger bara svartvit output, men för Venus är detta förstås helt tillräckligt).

Om man förstorar ser man de enskilda pixlarna i bilden, så naturligtvis krävs längre brännvidd. Jag ska fortsätta experimenten, helst också med någon annan mjukvara?

Lämna ett svar