1 augusti 2014

Börjar höstsäsongen med lite solbilder filmade genom Megrez-teleskopet och processade med Registax som vanligt.

 

Utan Barlow får man med nästan hela solskivan

N1948

Med Barlow får jag antingen grupperna nere t.v.

N1950

 

eller de t.h.

N1953

Kommentera