1 augusti 2014

Börjar höstsäsongen med lite solbilder filmade genom Megrez-teleskopet och processade med Registax som vanligt.

 

Utan Barlow får man med nästan hela solskivan

N1948

Med Barlow får jag antingen grupperna nere t.v.

N1950

 

eller de t.h.

N1953

Lämna ett svar