Asteroider

Asteroider ser ju på amatörbilder bara ut som stjärnor, och en bild där en liten prick är en småplanet är inte särskilt intressanta. Om man har två bilder mot samma område tagna med några dagars mellanrum, så att man direkt kan se att småplaneten rört sig, blir det mer spännande. Här har jag börjat samla på sådana  bildpar, för en växande lista av småplaneter1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   12   15   16