december 2017

I mitten av månaden är det fritt från månsken, och man kan efter 19 se vinterns fina stjärnhimmel på väg upp i sydost. Månen är dock också intressant, eftersom dess bana ligger så att både Regulus och Aldebaran ockulteras under månaden. På morgnarna kan vi se Jupiter och Mars, och mot slutet av månaden också Merkurius.

8 Månen har hittills under året synts passera under Regulus, men denna kväll blir det en ockultation synlig från hela Sverige. Månen är drygt halv och avtagande, så det är svårt att se stjärnan försvinna utan teleskop. Däremot bör det gå bra att med fältkikare se den plötsligt komma fram bakom den mörka randen. Det hela syns ganska lågt i öster, och tiderna varierar över landet som syns av följande exempel

Lund               22.26-23.19
Göteborg        22.28-23.22
Stockholm      22.30-23.25
Östersund      22.34-23.31
Luleå               22.38-23.35
Kiruna            22.41-23.38

13-15 Vackra morgnar före sju, med Jupiter lågt i sydost, och ovanför till höger först Mars och sedan Spica. En fin avtagande månskära syns den 13:e mellan Spica och Mars, den 14:e mellan Mars och Jupiter, och den 15:e rakt till vänster om Jupiter. Bilden visar vyn den 14/12, med Mars överdrivet ljusstark. Den är fortfarande svagare än Spica.

21-25 Om man tittar på Jupiter (kring klockan sju i sydost) med fältkikare kan man se att den dessa dagar finns nära den glesa dubbelstjärnan alfa i Vågen. Stjärnan syns nedanför och till höger om Jupiter, och man ser redan i fältkikare att den är dubbel. Den har det lustiga namnet Zubenelgenubi och ligger så nära ekliptikan att måne och planeter ofta passerar nära.

22-31 Från södra Sverige kan den som har fri horisont mot sydost försöka se Merkurius på morgnarna (omkring 07.15). Jupiter lyser starkt i sydsydost, med Mars ovanför till höger. Linjen Mars-Jupiter förlängd ner mot horisonten pekar ungefär mot Merkurius, vars ljusstyrka ökar mot årsskiftet så att den blir allt lättare att se. Man närker också hur Mars närmar sig Jupiter, men det täta mötet kommer inte förrän 6-7 januari nästa år.

30-31 En nära full (tilltagande) måne passerar Hyaderna, som står högt och bra till på himlen. Det blir också flera ockultationer, som går bra att observera med teleskop eftersom stjärnorna försvinner bakom månens mörka rand. Här ger jag tiderna för gamma Tauri och Aldebaran, men på grund av det starka månskenet är det bara Aldebarans försvinnande som man kan observera med en fältkikare.
.                   gamma Tau                 Aldebaran
Lund:          18.19-19.17                   2.13-3.06
Göteborg:    18.21-19.20                  2.08-3.04
Stockholm:  18.27-19.26                  2.08-3.04
Östersund:  18.30-19.30                  2.01-2.59
Luleå:          18.38-19.39                  2.01-2.57
Kiruna:        18.40-19.40                 1.57-2.53