Himlascener

På astrokonsult.se publicerar jag en förutberäknad almanacka som framför allt behandlar sådant som syns med blotta ögat. Här nedan finns en kopia för de närmaste månaderna, eftersom Aktuellt-sidorna ofta hänvisar dit.