15 Eunomia

Asteroiden Eunomia är ofta ljusstark, och den syntes t.ex. 2015 på gränsen mellan Pegasus och Andromeda

Här syns den 2019 i Vattumannen (Aquarius, Aqr)