10 Hygiea

Jag har alltid haft ett gott öga till småplaneten nr 10 Hygiea, alltsedan jag hösten 1969(?) gjorde en banbestämning för den. Det var just i skiftet innan miniräknare och datorer tog över, och jag tyckte det var lite sport att göra beräkningarna med hjälp av antika (1800-tal!) tabellvolymer med logaritmer och trigonometriska funktioner plus min mekaniska räknemaskin (köpt som fullt up-to-date 1965!). Hygiea är också den fjärde största asteroiden, efter Ceres, Vesta och Pallas. Hösten 2018 rörde sig Hygiea i Fiskarnas (Piscium, Psc) stjärnbild, som man ser av detta bildpar

Nästa opposition fanns den nära Plejaderna, och jag trodde det skulle vara en lätt match att ta några bilder. Vädret var dock extremdåligt i december 2019, och jag fick bara två bilder med långt mellanrum, där Hygiea först syns långt till vänster och sedan långt till höger om hopen