10 Hygiea

Jag har alltid ett gott öga till småplaneten nr 10 Hygiea, alltsedan jag omkring 1969-70 gjorde en banbestämning för den. Det var just i skiftet innan miniräknare och datorer tog över, och jag tyckte det var lite sport att göra beräkningarna med hjälp av antika tabellvolymer med logaritmer och trigonometriska funktioner. Hygiea är också den fjärde största asteroiden, efter Ceres, Vesta och Pallas. Hösten 2018 rörde sig Hygiea i Fiskarnas (Piscium, Psc) stjärnbild, som man ser av detta bildpar