1 Ceres

Den först upptäckta asteroiden är också den största, så att den nu klassas som dvärgplanet. Vid oppositionen 2014 syntes Ceres i Jungfruns (Virgo) stjärnbild, och lustigt nog var då även Vesta i samma himmelstrakt. Här ser man hur båda två rört sig på de tre dygnen mellan bildern

Vid nästa opposition i juli 2015 syntes Ceres så långt söderut på himlen att den inte gick att observera från Värnamo, men hösten 2016 syntes den bland svaga stjärnor i Valfiskens stjärnbild.

Nästa opposition var ungefär 1 februari 2018, men jag observerade inte förrän Ceres var i slutet av sin bakåtslinga, dvs rörelsen är påtagligt långsam.

Nästa opposition igen skedde åter långt i söder, men jag var ju i Chile för solförmörkelsen och fick (oavsiktligt) med Ceres på en del bilder av Skorpionen och Antares.