15 januari 2016

Fin måne igen

Klart och kallt en kväll till, och jag filmar åter månen. Kylan är jobbig, men jag fuskar med en kemisk “värmepåse” som verkligen gör underverk med stela fingrar. På ett dygn har fasen ändrat sig mycket märkbart

CA5190

Seeingen var oväntat god, och det blev fina bilder. I serie då från norr till söder

N2691

N2692

Slätten kring Bürg (Lacus Mortis) visar intressanta rännor, liksom Posidonius som i går låg helt i skugga

N2693

Det klassiska paret Atlas/Hercules pekar ut Endymion och Humboldthavet. Detta syns alltid nära månranden, och just i kväll med ganska ogynnsam libration

N2709

Berzelius syns fortfarande ganska tydligt, liksom Römer med både centralberg och liten extrakrater

N2695

Nere på Lugnets Hav ser man vid sned belysning många låga åsar

N2696

N2697

N2698

Mer dramatik finns kring Nektarhavet, med de stora kratrarna Theophilus och Cyrillus

N2699

N2703

Piccolomini som igår bara anades är nu fullt belyst, och i en båge uppåt syns den långa förkastningen Rupes Altai

N2704

Nära randen syns Langrenus fortfarande bra, medan Petavius blir allt otydligare

N2702

N2708

Rheita med sin dal och den stora Janssen ser ut ungefär som igår

N2707

medan själva det södra “hornet” är betydligt bredare

N2705

N2706

Lämna ett svar