9 mars 2014

Fortfarande disig himmel och dålig seeing, men både månen och Jupiter stod perfekt till för mera filmning genom SW200. Det blir mycket Registax-körning, men så småningom kommer trevliga månbilder. Jag har dock börjat med Jupiter, som visade ett intressant skeende:

På en första bild från 19.17 ser vi hur skuggan från Ganymedes (J3) har börjat sin vandring över skivan, där Röda fläcken också är tydlig. Io(J1) närmar sig samtidigt från vänster.

N1782

Ungefär samma läge råder 19.24 (t.v), medan 20.07(t.h.) både Io och Ganymedes har rört sig åt höger, liksom Röda fläcken och skuggan på skivan. Ganymedes rör sig så pass sakta i sin bana att skuggan bara långsamt närmar sig Röda fläcken, men det är alltså två helt oberoende rörelser. Seeingen är sämre 20.07, men man ser Io ganska nära planetskivans kant. (Jag märkte den inte medan jag filmade, annars hade jag försökt få med själva inträdet på skivan.)

N1787N1789

Klockan 20.35 slutligen finns även Io på skivan, som en liten ljus fläck i överkanten av SEB.

N1803

Det blev som sagt många månbilder, men få så ovanliga att jag måste visa upp dem här. Några finns under 10 mars, men annars har vi typiskt en taggig terminator i söder

N1747

Längre norrut finns den klassiska raden Ptolemaeus, Alphonus, Arzachel, med ‘Raka muren’ ännu nästan osynlig till höger om Birt

N1775

Ytterligare norrut kommer vi till Mare Vaporum och Sinus Medii, med de välkända sprickdalarna vid Hyginus och Trienecker

N1780

Sedan kommer Montes Apenninus samt stora kratrar och sprickor i kanten av Mare Imbrium

N1751

Längst åt norr finns Plato (med bara kanten belyst) och Alpdalen, och på grund av den gynnsamma librationen kan vi se ända till månens nordpol i bortre kanten av kratern Peary.

N1779

 

 

Lämna ett svar